Sprawy z zakresu umów zawieranych elektronicznie

Adwokat - Dąbrowa Górnicza - Jastrzębie-Zdrój > Sprawy cywilne i rodzinne > Sprawy z zakresu umów zawieranych elektronicznie

Kancelaria świadczy usługi prawne dotyczące umów zawartych za pośrednictwem sieci internetowej.

Rozwój nowoczesnych technologii doprowadził do sytuacji gdy codziennością jest świadczenie usług, a w konsekwencji zawieranie umów przy użyciu istniejącej sieci internetowej. W związku z tym, a więc szybkim rozwojem internetowego obrotu gospodarczego i powszechnym zawieraniem umów za pośrednictwem tejże sieci internetowej szczególnym obszarem zainteresowania adwokata pozostają problemy prawne związane z zawieraniem umów za jej pośrednictwem. Stale rosnąca liczba transakcji zawieranych drogą elektroniczną powoduje,że na porządku dziennym są coraz częściej pojawiające się spory sądowe wynikłe na tle realizacji wspomnianych umów.

Dlatego też w przypadku zawierania umów za pośrednictwem sieci internetowej niezbędnym jest zachowanie szczególnej ostrożności, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zwrócenie się o pomoc do właściwej osoby. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców wykonujących swoje czynności zawodowe z wykorzystaniem sieci internetowej jak i konsumentów dokonujących zwykłych zakupów związanych z zaspokajaniem codziennych potrzeb na popularnych aukcjach internetowych.

Pomoc prawna w tym zakresie świadczona przez kancelarię obejmuje udzielanie porad prawnych w sprawach umów zawieranych przez klientów za pośrednictwem sieci internetowej, jak również sporządzanie regulaminów dla sklepów internetowych, regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną dla przedsiębiorców świadczących usługi za pośrednictwem sieci internetowej, tzw. polityki prywatności. Innych niezbędnych regulaminów dla podmiotów świadczących usługi i prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem sieci internetowej, doradztwo prawne przy redagowaniu informacji handlowej kierowanej do klientów w formie elektronicznej, reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych wynikających z umów zawartych za pośrednictwem sieci internetowej.

umów-internetowe-prawo

 

Usługi kancelarii w zakresie umów i obrotu elektronicznego to w szczególności:

  • sporządzanie regulaminów sklepów internetowych,
  • sporządzanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną dla przedsiębiorców wykorzystujących sieć internetową do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu w sprawie zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych ( G.I.O.D.O. ),
  • sporządzanie tzw. polityki prywatności dla przedsiębiorców i innych podmiotów korzystających z serwisów internetowych,
  • doradztwo prawne w sprawach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów na drodze elektronicznej.
Powrót na górę

adwokat-prawnik-kancelaria