Windykacja należności

Kancelaria świadczy usługi prawne polegające na odzyskiwaniu należności pieniężnych przysługujących klientom występujące w obrocie gospodarczym pod pojęciem windykacja.

Windykacja należności polega, ogólnie rzecz ujmując, na podejmowaniu szeregu czynności faktycznych i prawnych zmierzających do odzyskania należności w tym w szczególności polegają na reprezentowaniu klienta najczęściej przedsiębiorcy w postępowaniu przedsądowym jak również sądowym oraz przed sądem w postępowaniu egzekucyjnym i podczas egzekucji prowadzonej z nieruchomości dłużnika.

Celem wszystkich czynności podejmowanych przez kancelarię w ramach szeregu działań określanych ogólnym mianem usługi „windykacja należności” jest dążenie do odzyskania w całości lub co najmniej w jak największej części należności klienta przysługującej mu od dłużnika. Działania podejmowane przez kancelarię zmierzają przede wszystkim do odzyskania należności klienta w pełnej wysokości, a w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających osiągnięcie tego celu w jak największej części. Działania w tym zakresie nie ograniczają się wyłącznie do sądowego dochodzenia należności, w przypadku przedsiębiorców przed sądem gospodarczym, ale w pierwszym rzędzie zmierzają do osiągnięcia szybkiego porozumienia z dłużnikiem.

 

windykacja-naleznosci-kancelaria-jastrzebie

 

Usługi kancelarii określane jako windykacja obejmują w szczególności:

  • reprezentowanie klienta w postępowaniu przedsądowym jak również mediacyjnym oraz przed sądem w postępowaniu egzekucyjnym i podczas egzekucji prowadzonej z nieruchomości dłużnika,
  • reprezentowanie m.in. przedsiębiorców przed sądami gospodarczymi w sprawach o zapłatę należności pieniężnych od kontrahentów,
  • udzielanie stałego lub doraźnego doradztwa prawnego w formie porad prawnych i opinii w przypadku zbywania wierzytelności przez wierzyciela – klienta w drodze przelewu – cesji, aukcji internetowej, przetargu, negocjacji,
  • sporządzanie umów zbycia, przelewu, sprzedaży wierzytelności jak również innych porozumień mających na celu kompensatę wierzytelności przysługujących,
  • sporządzanie pisemnych ugód oraz udzielanie porad prawnych podczas prowadzonych negocjacji w przedmiocie spłaty zadłużenia,
  • sprawowanie nadzoru w imieniu klientów nad sądowymi czynnościami w postępowaniu egzekucyjnym w szczególności w przypadku egzekucji prowadzonej z ruchomości.
Powrót na górę

adwokat-prawnik-kancelaria