Koszty

Jak ustalane są koszty i wynagrodzenie kancelarii adwokackiej ?

Wynagrodzenie adwokata jest ustalane w drodze negocjacji adwokata z klientem w każdym przypadku indywidualnie przy zawieraniu umowy o świadczenie usługi. Konieczność negocjacji wynagrodzenia kancelarii wynika z faktu, że każda sprawa z którą zwraca się klient,  jest inna i ma różny stopień skomplikowania wymagający szczególnej uwagi  i ostrożności. Koszty poniesione przez klienta obejmują wynagrodzenie dla kancelarii adwokackiej oraz przykładowo opłaty sądowe. W toku prowadzonych negocjacji wszystkie powyżej elementy składowe kosztów są uwzględniane przy ustalaniu honorarium dla adwokata.

 

kancelaria-adwokat-koszty

 

Co wpływa na wysokość wynagrodzenia adwokata z tytułu prowadzonej obsługi prawnej i jej finalne koszty?

Na kwotę należności z tytułu wynagrodzenia dla adwokata wpływ ma głównie stopień skomplikowania sprawy z którą zwrócił się klient, jak również spodziewany czas pracy oraz miejsce wykonywania obowiązków przez adwokata. Z wykonywaniem pomocy prawnej przez prawnik wiąże się zazwyczaj konieczność realizacji czynności wywołujących dodatkowe koszty klienta w postaci niezbędnych dla korzystnego rozstrzygnięcia wydatków.

W przypadku stałej współpracy która polega na zawarciu umowy ramowej wynagrodzenie adwokata jest ustalane z góry według ustalonego cennika za każde czynności wykonywane w toku obowiązywania umowy. Zasady rozliczania i przyjęte stawki honorarium adwokackiego są ustalane w toku negocjacji z klientem. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma niewątpliwie zakres spodziewanych obowiązków umownych adwokata określonych w treści samej umowy ramowej w całkowitym okresie jej obowiązywania.

Oczywiście w przypadkach przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa adwokat świadczy pomoc prawną z urzędu.

Powrót na górę

adwokat-prawnik-kancelaria