Sprawy pracownicze i ubezpieczeń społecznych

Adwokat-Dąbrowa Górnicza-Jastrzębie-Zdrój-Sosnowiec > Usługi prawne > Sprawy pracownicze i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy usługi prawne obejmujące sprawy pracownicze i ubezpieczeń społecznych, a więc związane z zawarciem, rozwiązaniem umowy o pracę oraz uprawnieniami przysługującymi ubezpieczonemu z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych.

Świadczenie usług z dziedziny prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych wynika z tego, że dziedziny te są obszarem zainteresowania adwokata, a zwłaszcza są nimi zagadnienia prawne regulujące stosunki pracownicze związane z istniejącym pomiędzy pracownikiem a pracodawcą stosunkiem pracy, jak również wynikającymi z tego skutkami prawnymi dla pracownika i pracodawcy na płaszczyźnie istniejącego systemu ubezpieczeń społecznych. Świadczenia pieniężne otrzymywane przez osoby fizyczne z tytułu ubezpieczeń społecznych pełnią istotną rolę dla każdej osoby objętej systemem ubezpieczeń społecznych. Dlatego też usługi świadczone przez kancelarię w zakresie obejmującym sprawy pracownicze i ubezpieczeń społecznych są skierowane przede wszystkim do pracowników oraz innych osób fizycznych dochodzących swoich uprawnień z tytułu ubezpieczeń społecznych w tym ubiegających się o przyznanie świadczenia emerytalnego, rentowego.

Na drodze odwołania pracowniczego od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika w tych sprawach jest czasem niezbędne do skutecznego dochodzenia przysługujących praw. Sprawy pracownicze i ubezpieczeń społecznych będące w obszarze świadczonych usług prawnych przez kancelarię stanowią więc zakres spraw związanych z niezwykle istotną sferą życia publicznego jakim jest zatrudnienie osób fizycznych i ich uczestnictwo w systemie ubezpieczeń społecznych.

 

prawo-pracownicze-ubezpieczen-kancelaria-jastrzebie-zdroj

 

Usługi kancelarii adwokackiej obejmują sprawy pracownicze, a więc w szczególności:

  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • sprawy odwołań do Sądu Pracy od wypowiedzenia umowy o pracę,
  • sprawy odwołań do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących odmowy przyznania świadczeń w tym emerytalnych bądź rentowych,
  • sprawy odwołań od orzeczeń lekarza orzecznika i komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczących ustalenia jednorazowego odszkodowania z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu przez pracownika,
  • sprawy o inne świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • sprawy odpowiedzialności majątkowej pracowników wobec pracodawcy,
  • sprawy związane  z  zatrudnianiem pracowników oświaty – nauczycieli – w oparciu o  przepisy zawarte w  ustawie z dnia  26 stycznia 1982r., Karta Nauczyciela,
  • zastępstwo stron w postępowaniu przed Państwową Inspekcją Pracy,
  • sprawy o uzyskanie rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych.
Powrót na górę

adwokat-prawnik-kancelaria