Sprawy cywilne i rodzinne

Kancelaria świadczy usługi prawne polegające na świadczeniu profesjonalnej pomocy prawnej klientom obejmującej prawo cywilne i rodzinne. W kwestiach związanych z ustaniem małżeństwa przez rozwód i jego skutkami. Zagadnieniach dotyczących: wykonywania prawa własności, dziedziczenia, skutków posiadania samoistnego, użytkowania, służebności.

Sprawy cywilne i rodzinne to bardzo szeroki wachlarz zagadnień oraz nierzadko problemów prawnych związanych z tak ważnymi dla każdego podmiotu kwestiami jak: małżeństwo, spadkobranie, służebności gruntowe, rozgraniczenie nieruchomości, dobra osobiste. Pomoc prawna udzielana przez kancelarię i adwokata obejmuje więc wiele istotnych spraw dla każdego obywatela. Stykającego się z koniecznością załatwienia spraw związanych z bieżącymi potrzebami i sytuacją majątkową.

Sprawy cywilne to także prawo spadkowe – sprawy dotyczące spadkobrania określane jako sprawy spadkowe.

Koniecznym jest wyjaśnienie w tym miejscu, że sprawy te obejmują rozwiązywanie szeregu niezwykle istotnych zagadnień prawnych związanych m.in. z: posiadaniem i prawem własności nieruchomości, zarządem nieruchomością wspólną, rozgraniczeniem nieruchomości gruntowych sąsiedzkich, uzyskaniem prawa własności nieruchomości i ruchomości w drodze zasiedzenia, ustanowieniem i zniesieniem służebności gruntowych i służebności przesyłu, dochodzeniem prawa do zachowku, ustaleniem pochodzenia dziecka od konkretnej osoby mającym znaczenie w przypadku spadkobrania, dochodzeniem alimentów, rozwiązaniem małżeństwa. Dlatego też kancelaria adwokacka świadczy we wskazanym powyżej zakresie kompleksowe usługi i pomoc prawną dla swoich klientów podchodząc do każdego klienta ze szczególną starannością.

 

kancelaria-sprawy-cywilne-rodzinne-dabrowa-gornicza

 

Usługi kancelarii obejmujące sprawy cywilne i rodzinne to w szczególności:

 • sprawy o odszkodowanie w tym za szkodę powstałą na skutek zaistnienia wypadku komunikacyjnego,
 • sprawy o zapłatę i dochodzeniem roszczeń z rękojmi przy umowie sprzedaży rzeczy,
 • sprawy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości i ruchomości,
 • sprawy dotyczące służebności przesyłu lub służebności odpowiadającej służebności przesyłu,
 • sprawy o zniesienie, ustanowienie służebności gruntowych lub osobistych,
 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • sprawy o rozgraniczenie i podział nieruchomości,
 • sprawy spadkowe o stwierdzenie nabycia spadku i podział majątku spadkowego (dział spadku),
 • sprawy spadkowe o zachowek,
 • sprawy o podział spadku po zmarłym i zniesienie współwłasności majątku spadkowego,
 • sprawy o rozwód lub separację,
 • sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżeńskiego (dorobkowego),
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej tzw. upadłość konsumencka.
Powrót na górę

adwokat-prawnik-kancelaria