Sprawy z umów zawieranych elektronicznie

Adwokat-Dąbrowa Górnicza-Jastrzębie-Zdrój-Sosnowiec > Sprawy z umów zawieranych elektronicznie

Kancelaria świadczy usługi prawne dotyczące umów zawartych elektronicznie.

Rozwój nowoczesnych technologii doprowadził do sytuacji gdy codziennością jest świadczenie usług, a w konsekwencji zawieranie różnych umów, przy użyciu istniejącej sieci internetowej lub nawet telefonicznie. W związku z tym, a więc szybkim rozwojem internetowego obrotu gospodarczego i powszechnym zawieraniem umów z wykorzystaniem środków nowoczesnej komunikacji, szczególnym obszarem zainteresowania adwokata pozostają problemy prawne związane z zawieraniem umów na odległość. Stale rosnąca liczba transakcji zawieranych drogą elektroniczną powoduje,że na porządku dziennym są coraz częściej pojawiające się spory sądowe wynikłe na tle realizacji wspomnianych umów.

Dlatego też w przypadku zawierania umów za pośrednictwem sieci internetowej lub telefonicznie, niezbędnym jest zachowanie szczególnej ostrożności, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zwrócenie się o pomoc do właściwej osoby. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców wykonujących swoje czynności zawodowe, jak i konsumentów dokonujących zwykłych transakcji związanych z zaspokajaniem codziennych potrzeb w sklepach internetowych lub aukcjach internetowych.

Usługi prawne kancelarii adwokackiej dotyczą w szczególności umów: pożyczek, kredytów, chwilówek, sprzedaży oraz ich wypowiadania, rozwiązywania, unieważniania zawartych elektronicznie czyli za pośrednictwem sieci internetowej.

Pomoc prawna w tym zakresie świadczona przez kancelarię obejmuje udzielanie porad prawnych w sprawach transakcji zawieranych przez klientów za pośrednictwem: sieci internetowej, telefonicznie, wysłania krótkiej wiadomości tekstowej. Największą grupą umów zawieranych w tej formie są umowy sprzedaży oraz umowy pożyczek i kredytów w tym tzw. chwilówek. Najczęściej zawierane z wykorzystaniem niedozwolonych postanowień umownych. W tych ostatnich przypadkach dochodzi często do zawierania umów, gdzie całkowite koszty pożyczki, kredytu, znacznie przekraczają wartość otrzymanej przez konsumenta kwoty samej pożyczki. Wówczas rolą kancelarii jest dążenie od unieważnienia tego rodzaju umów i dokonanie rozliczenia wpłaconej sumy pieniężnej.

Do tej kategorii usług trzeba równocześnie zaliczyć: sporządzanie regulaminów dla sklepów internetowych, regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną dla przedsiębiorców świadczących usługi za pośrednictwem sieci internetowej, tzw. polityki prywatności. Innych niezbędnych regulaminów dla podmiotów świadczących usługi i prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem sieci internetowej, doradztwo prawne przy redagowaniu informacji handlowej kierowanej do klientów w formie elektronicznej, reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych wynikających z umów zawartych za pośrednictwem sieci internetowej lub telefonicznie.

umów-internetowe-prawo

 

Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie umów i obrotu elektronicznego to w szczególności:

 • sporządzanie pism w postaci oświadczeń  o odstąpieniu, uchyleniu się od zawartych niekorzystnych lub z wykorzystaniem niedozwolonego wzorca umownego umów:  sprzedaży, pożyczek, kredytów, chwilówek, zawartych z bankami, parabankami, spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, 
 • sporządzanie regulaminów sklepów internetowych,
 • pomoc w  sądowym unieważnianiu umów pożyczek, umów kredytów, umów chwilówek zawartych z bankami i parabankami, 
 • sporządzanie regulaminów zawierania umów drogą elektroniczną dla przedsiębiorców wykorzystujących sieć internetową do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych w Warszawie,
 • sporządzanie tzw. polityki prywatności dla przedsiębiorców i innych podmiotów korzystających z serwisów internetowych,
 • projektowanie regulaminów oraz ogólnych warunków umówi sprzedaży dla sklepów internetowych,
 • porady prawne w sprawach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów na drodze elektronicznej, 
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu reklamacyjnym i przed Rzecznikiem Finansowym,
 • reprezentowanie konsumentów w procesach sądowych z powództw dotyczących umów: pożyczki, kredytu, sprzedaży na odległość,
 • pomoc prawna w  wypowiadaniu i rozwiązywaniu umów zawieranych z portalami społecznościowymi  jak: zagraniczne portale randkowe, płatne portale reklamowe i promocyjne związane z dokonywaniem automatycznych płatności elektronicznych,
 • unieważnianie kredytów hipotecznych denominowanych lub indeksowanych walutą obcą w postaci franka szwajcarskiego,
 • udzielanie pomocy w zakresie transakcji zawieranych przez konsumentów na odległość w związku z panującą pandemią COViD-19, czyli dotyczących: odpowiedzialności prawnej sprzedawcy, rozwiązywania umów sprzedaży na odległość np. poprzez odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość zawartej on-line.
Powrót na górę

adwokat-prawnik-kancelaria